Color Bump 3D

Color Bump 3D

va vào mứt!

Chi Tiết Trò Chơi


1.1.9
Android 5.0
Everyone,Digital Purchases
50000000
50,000,000 - 100,000,000
3.9 (78.1%) 159,907 Phiếu Bầu

Mô Tả Trò Chơi


Nghiện mới nhất của bạn đến trong 3D!

Rất dễ chơi, quá khó để thành thạo

Đừng chạm vào các màu khác, đó là nó!

Hơn 100 cấp độ của niềm vui vô hạn!

Bạn Cũng Có Thể Thích Những Trò Chơi Này

online