Snapchat

Snapchat

Niềm vui của cuộc sống hơn khi bạn sống trong thời điểm này :)

Chi Tiết Về Ứng Dụng


Varies with device
Android Varies with device
Teen
500000000
500,000,000+
4.1 (81.4%) 18,501,044 Phiếu Bầu

Mô Tả Ứng Dụng


Cuộc sống của niềm vui hơn khi bạn sống trong thời điểm này :) Chúc mừng Snapping!

* * *

Xin lưu ý: Snapchatters luôn có thể chụp hoặc lưu tin nhắn của bạn, chẳng hạn như bằng cách lấy một ảnh chụp màn hình hoặc sử dụng một máy ảnh. Quan tâm đến những gì bạn Snap!

Bạn Cũng Có Thể Thích Các Ứng Dụng Này

online